ქვაზე ხატვა

ჩვენთან შეგიძლიათ ნებისმიერი სირთულის სურათის დახატვა 100% იდენტურობით,სურათის ხატვისას ფონის შეცვლა .და რაც მთავარია ჩვენთან ხატვა მიმდინარეონს ხელით სერთიფიცირებული და დიდი გამოცდილების მქონე მხტვრების მიერ ულტრა თანამედროვე საღებავებით და ქიმიური დანამატებით.

 ფერადი სურათის დახატვისას ვიძლევით 15 წლიან ქარხნულ გარანტიას,საშუალოდ ნახატი არ კარგავს სიკაშკაშეს და არ ხუნდება  20 წელზე მეტი დროით,