საზაფხულო ფასდაკლება!!! უკრაინულ და ჩინურ ქვებზე

 საზაფხულო ფასდაკლება  უკრაინულ და ჩინურ ქვებზე..

 ტელ.  593-208-808 ან 593-941-000

  მისაკრავი ან დასაკიდი დაფები

60x40x2--დახატვით--200--ლარი--250 ის ნაცვლად

80x50x2--დახატვით--380--ლარი-430 ის ნაცვლად

 დასადგამი ქვები სადგამთან (ე.გ.პოსტავკასთან) ერთად

60×40×5--დახატვით--420 ლარი--500 ის ნაცვლად            

70x45x5--დახატვით-- 470 ლარი-550 ის ნაცვლად

70x50x5--დახატვით--500 ლარი--630 ის ნაცვლად

70x50x7--დახატვით--630 ლარი--800 ის ნაცვლად

80x50x5--დახატვით--550 ლარი--650 ის ნაცვლად 

80x50x6--დახტვით--600 ლარი--750 ის ნაცვლად

80x50x7/8--დახატვით--680 ლარი--830 ის ნაცვლად

100x50x5--დახატვით--650 ლარი--750 ის ნაცვლად  

100x50x7/8--დახატვით--830 ლარი--950 ის ნაცვლად

100x60x7/8--დახტვით--900 ლარი--1000 ის ნაცვლად

120x60x8--დახატვით--1100 ლარი---1300 ის ნაცვლად 

130x60x8--დახატვით--1300 ლარი--1400 ის ნაცლად

140x60x9/10--დახტვით--1480-- ლარი--1650 ის ნაცვლად

150x60x9/10--დახატვით--1600--ლარი --1750 ის ნაცვლად

160x60x9/10--დახატვით--1790--ლარი--2000 ის ნაცლად

160x70x9/10--დახატვით--2150--ლარი--2300 ის ნაცლად

170x60x9/10---შეკვეთით

170x70x9/10--შეკვეთით

   შენიშვან  1:  ფასდაკლებაში შედის და იგულისხმება  მართკუთხედი ფორმის ქვა, სადგამთან ერთად. ფორმის მიცემის შემთხვევაში ემატება ხელოსნის საფასური 50 ლარიდან...

შენიშვნა  2 : დახატვაში იგულისხმე სტანდარტული ( წელს ზემოთ შავთეთრი ხატვა,სახელი გვარი, წლები, სურვილის შემთხვევაში ჯვარი)

ფერადი ფოტოს 3 დ  (მინაზე-შუშაზე ) ხატვის ფასი,ჩვენთან ქვის შეძენის შემთხვევაში, შეადგენს 1 სმ 8 ლარს

ტელ. 593-208-808 ან 593-941-000