ჯვრები მისაკრავი თეთრი ბერძნული მარმარილო 70 ლარი

ჯვრები დასადგამი თეთრი ბერძნული მარმარილო  150 ლარი

ჯვარი ბოლნისის ხელით ნაკვეთი  თეთრი ბერძნული მარმარილი    250 ლარი

ჯვრები კურსების ქვის 120 ლარი